มรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์

Surin Cultural Heritage

ติดต่อ

อีเมล : surinch@srru.ac.th
โทรศัพท์ : 0 4471 0000

ที่อยู่

186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

แนะนำ

ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ปราสาทอานาร์
ปราสาทอานาร์ ปราสาทอานาร์หรือปราสาทบ้านอนันต์ ที่ตั้งของปราสาทมีลักษณะเป็นเนินดินสูงกว่าพื้นที่โดยรอบเล็กน้อยเป็นปราสาทหลังเดียวขนาดเล็ก...
ปราสาทอังกัญโพธิ์
ปราสาทอังกัญโพธิ์ ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ชาวบ้านเรียกว่า โคกปราสาท ในปี พ.ศ.2517...
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทศีขรภูมิ เป็นลักษณะเป็นปรางค์หมู่ 5 องค์ เป็นปราสาทก่ออิฐไม่สอปูน ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันโดยตัวฐานก่อด้วยศิลาแลงกว้าง...
ปราสาทพระปืด (ปราสาทแก้ว)
ปราสาทพระปืด (ปราสาทแก้ว) ปราสาทตั้งอยู่บริเวณวัด มีเสนาสนะและอาคารของวัดตั้งอยู่รายรอบ บริเวณนี้เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า...
ปราสาทพนมสวาย (ปราสาทสนชัย)
ปราสาทพนมสวาย (ปราสาทสนชัย) ร่องรอยของปราสาทเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยบนไหล่เขาพนมเปร๊าะ (เขาชาย) ซึ่งอยู่บริเวณเขาพนมสวาย...
ปราสาทบ้านสนม หรือปราสาทวัดธาตุ
ปราสาทบ้านสนม ปราสาทวัดธาตุ เป็นปราสาทตั้งอยู่ในวัดธาตุ บ้านสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ คาดว่าสร้างสมัยอาณาจักรขอมเรืองอำนาจ...
ปราสาทบ้านโคกปราสาท หรือปราสาทหมื่นศรีน้อย
ปราสาทบ้านโคกปราสาท หรือปราสาทหมื่นศรีน้อย ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านหมื่นศรีกลาง ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ...
ปราสาทบ้านเฉนียง
ปราสาทบ้านเฉนียง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดปราสาทศิลาราม ซึ่งได้มีการสร้างอุโบสถทับอยู่บนฐานและกำแพงของปราสาท...
ปราสาทนางบัวตูม
ปราสาทนางบัวตูม ตำนานปราสาทนางบัวตูมเล่าว่า มีฤาษีตนหนึ่งได้ไปเก็บดอกบัว บังเอิญพบทารกอยู่ในดอกบัว จึงได้นำมาเลี้ยงให้ชื่อว่า...
ปราสาททอง
ปราสาททอง ปราสาททอง เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นโดยชุมชนท้องถิ่น เป็นชื่อที่สอดคล้องกับปราสาทแก้วหรือปราสาทพระปืด...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เครื่องใช้พื้นบ้าน
ชาวพื้นเมืองสุรินทร์

Screenshot (21)1
รอยพระพุทธบาท เขาศาลา
รอยพระพุทธบาท เขาศาลา ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาศาลาอุตลฐานะจาโร ห่างจากศาลาวัดไปด้านทิศ...
Screenshot (18)
ปราสาทตามอญ
ปราสาทตามอญ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ปราสาทตามอญ ประกอบด้วยปราสาทหลังเดียว พื้นที่โดยรอบไม่ปรากฏร่องรอยของกํา...
1
ปราสาทตาเมือนโต๊จ
ปราสาทตาเมือนโต๊จ ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือน (หรือช่องเขาตาเมียง)เทือกเขาพนมดงรัก ในเขตบ้านหนองคันนาสามัคคี...
1
ปราสาทเบง (ปราสาทเบ็ง)
ปราสาทเบง (ปราสาทเบ็ง)   ปราสาทเบง ประกอบด้วยปราสาทหลังเดียว ตั้งอยู่ภายในบริเวณซึ่งมีคูนํ้าล้อมรอบมีรายละเอียดดังนี้ปราสาทประธาน...

โบราณสถาน

สถานที่สำคัญทาง ศาสนา

โบราณสถาน

สถานที่ทาง ประวัติศาสตร์

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ 34 กิโลเมตร

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 226 เส้นทางสายสุรินทร์-ศีขรภูมิ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 34-35 แล้วแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 500 เมตร จึงจะถึงบริเวณองค์ปราสาทโดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปอีก 1 กิโลเมตร

อ้างอิง : กรมศิลปากร. ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 3 จังหวัดสุรินทร์, กรุงเทพฯ: กอง โบราณคดี กรม ศิลปากร, 2538.

ตำแหน่งที่ตั้ง

บ้านพนม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การเดินทาง

จากตัวเมืองสุรินทร์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ปราสาท) เมื่อถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 15 จะเป็น สามแยก ให้เลี้ยวขวา เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร เมื่อถึงวนอุทยานพนมสวาย จะมีถนนลาดยางเล็กๆ เลียบไหล่เขาไปสู่วัดพนมศิลาราม ปราสาทพนมสวาย

อ้างอิง : กรมศิลปากร. ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 3 จังหวัดสุรินทร์, กรุงเทพฯ: กอง โบราณคดี กรม ศิลปากร, 2538.

ที่ตั้ง

ปราสาทช่างปี่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางถนนสายสุรินทร์-ศีขรภูมิ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

การเดินทาง

ออกจากสุรินทร์ไปทางเส้นทางสาย 226 (สุรินทร์-ศรีสะเกษ) เมื่อเข้าเขตอำเภอศีขรภูมิ ประมาณกิโลเมตรที่ 19 มองทางขวามือจะมีป้ายบอกทาง เข้าไปเรื่อย ๆ จะมีป้ายบอกทางตลอด เมื่อผ่านหมู่บ้านช่างปี่ และวัดช่างปี่ ทางขวามือจะเห็นทุ่งนาและปราสาทตั้งอยู่

อ้างอิง : กรมศิลปากร. ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 3 จังหวัดสุรินทร์, กรุงเทพฯ: กอง โบราณคดี กรม ศิลปากร, 2538.

ตำแหน่งที่ตั้ง

หมู่ 1 บ้านเมืองที ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การเดินทาง

จากตัวเมืองสุรินทร์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 226 (สุรินทร์-ศีขรภูมิ) เมื่อถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่ 15-16 หมู่บ้านเมืองที บริเวณตรงข้ามที่ทำการ อบต. ให้เลี้ยวซ้ายตรงไป 300 เมตร จะเห็นปราสาทเมืองทีตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดจอมสุทธาวาส

อ้างอิง : กรมศิลปากร. ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 3 จังหวัดสุรินทร์, กรุงเทพฯ: กอง โบราณคดี กรม ศิลปากร, 2538.

ที่ตั้ง

หมู่ 5 บ้านภูมิโปน ตํา บลดม อํา เภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

การเดินทาง

จากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077(สุรินทร์-สังขะ) ระยะทาง 49 กิโลเมตร จากแยกอำเภอสังขะ เข้าทางหลวง หมายเลข 2124 (สังขะ-บัวเชด) ตรงต่อไป จนถึงชุมชนบ้านภูมิโปน ระยะทางอีก 10 กิโลเมตร จะเห็นปราสาทตั้งอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือ

อ้างอิง : กรมศิลปากร. ทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 3 จังหวัดสุรินทร์, กรุงเทพฯ: กอง โบราณคดี กรม ศิลปากร, 2538.

ติดต่อ สอบถาม

เว็บไซต์มรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์

CONTACT

Social media

มรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์